Rättelse: Minesto tillförs 145 MSEK och får ca 2500 nya aktieägare

Press releases

28 oktober 2015

I det pressmeddelande som skickades tidigare idag uppgavs felaktigt att teckningsoptionerna i den unit som Minesto emitterar har lösenperiod i februari 2015. Rätt lösenperiod är februari 2017.

Göteborg, 2015-10-28

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jansson VD Minesto AB (publ) Tel : +46 707 57 57 62 Email: anders.jansson@minesto.com

Martin Edlund Ordförande Minesto AB (publ) Tel: +46 70 579 43 20 Email: martin.edlund@kebbison.se

Följande dokument finns att hämta från beQuoted Minesto_Pressrelease_2015-10-28.pdf

Om Minesto AB (publ) Minesto utvecklar och marknadsför ett unikt patenterat vattenkraftverk, ”Deep Green”, för utvinning av energi ur långsamma havs- och tidvattensströmmar. Minesto tillhandahåller teknologi genom utveckling av tidvattenkraftparker, produktförsäljning samt via geografiska licenser. Minesto har erhållit ca 160 MSEK i utvecklingsstöd från olika statliga och överstatliga organ. Minesto har påbörjat byggnationen av värdens första tidvattenkraftpark, Holyhead Deep 10 MW, utanför Wales kust. Holyhead-parken kommer försörja omkring 8000 hushåll med elektricitet och vara i drift 2019. Minestos största aktieägare är BGA Invest, Midroc New Technologies, Verdane Capital VI samt Saab Ventures. Minesto föddes som en idé inom Saab då ingenjören Magnus Landberg 2004 insåg att det gick att utvinna el kostnadseffektivt genom att ”flyga drake” under vattnet. Genom att öka vattengenomflödet i turbinen upp till 10 gånger kan kostnader för elproduktion från tidvatten och havsströmmar bli kommersiellt attraktiva.