Sista chansen att teckna units i Minesto

Press releases

15 februari 2018

Imorgon fredag den 16 februari avslutas teckningsperioden för teckning av units i Minesto ABs pågående företrädesemission.

För dem med förvaltarregistrerade uniträtter hos Avanza eller Nordnet är sista svarsdag för teckning idag den 15 februari klockan 23:59. Följ instruktionerna för teckning på respektive förvaltares webbplats.

Teckna utan företräde via teckningssedel

För dem med förvaltarregistrerade uniträtter där förvaltaren redan har stängt teckning för depåkunder, samt övriga som är intresserade av att teckna units i företrädesemissionen, går det bra att skicka teckningssedel utan företräde direkt till emissionsinstitutet Mangold Fondkommission. Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 imorgon den 16 februari.

Teckningssedel finns att ladda ned längst ned i Minestos emissionsrum som nås via denna länk. Det går även att teckna online via denna länk.

Frågor om teckning via teckningssedel besvaras av emissionsinstitutet Mangold Fondkommission på telefon 08-503 015 95 eller ta@mangold.se.

Teckna utan företräde via Avanza

Det går även att teckna units utan företräde till och med imorgon den 16 februari klockan 17:00 via Avanza. Se denna länk för mer information och instruktioner för teckning.

Företrädesemissionens villkor i korthet

1 Unit består av 4 nya aktier i Minesto AB samt en 1 vederlagsfri teckningsoption av TO2.
Teckningskursen per Unit är 11,20 kronor, vilket motsvarar 2,80 kronor per aktie.
Teckningsperioden löper till och med den 16 februari 2018.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie i Minesto AB för 7 kronor under perioden 1 februari–28 februari 2019.

Mer information om företrädesemissionen finns på Minestos webbplats: www.minesto.com/nyemission

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Document: Release