Sista dag för handel med BTU den 19 mars 2018

Press releases

16 mars 2018

Företrädesemissionen av units i Minesto AB som avslutades i februari 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med MINEST BTU (betald tecknad unit) är den 19 mars 2018. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO 2 beräknas vara omvandlade senast den 23 mars 2018, varefter de levereras till depåer och VP-konton. Första dag för handel med TO 2 är den 26 mars 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Minesto AB till 4 992 005,50 SEK fördelat på 99 840 110 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Teckningskurs och teckningsperiod för teckningsoption av serie TO 2

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie under perioden 11 januari till och med 8 februari 2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs bolaget cirka 45,3 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2 kommer aktiekapitalet i Minesto AB att uppgå till 5 315 754,75 SEK, fördelat på 106 315 095 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Rådgivare

Under företrädesemissionen har Stockholm Corporate Finance AB varit bolagets finansiella rådgivare. MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 13:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Document: Release