Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Press releases

6 februari 2019

Idag den 6 februari 2019 är sista dag för handel med teckningsoptionerna MINEST TO 2 som handlas på Nasdaq First North. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. Teckningsoptioner som ej utnyttjas förfaller och blir värdelösa.

Teckningsperioden för MINEST TO 2 pågår till och med den 8 februari 2019, men flertalet förvaltare har sista svarsdatum idag 6 februari eller imorgon 7 februari.

Fullständiga villkor och instruktioner för hur man går tillväga för att utnyttja teckningsoptionerna TO 2 finns på www.minesto.com/teckningsoptioner. För frågor som inte besvaras på den sidan, vänligen kontakta din bank/fondkommissionär eller Aktieinvest Emittentservice på 08-506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

MINEST TO 2: Information och villkor i korthet

En (1) teckningsoption MINEST TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
Teckningskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 SEK per aktie.
Teckningsperiod är 11 januari–8 februari 2019. Observera att förvaltarregistrerade teckningsoptioner kan ha ett sista svarsdatum som infaller före sista anmälningsdag.
Totalt kan Minesto tillföras cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se eller telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.