Slutmontering av tidvattenkraftverket Dragon 12 påbörjad i Uddevalla hamn

Press releases

26 september 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har slutfört tillverkningen av vingen till Dragon 12 och påbörjat systemintegration i Uddevalla hamn. Slutmontering på kaj möjliggör en effektiv sjötransport direkt till Minestos produktionssite i Vestmannasund, Färöarna.

Minesto har transporterat den första färdigbyggda Dragon 12-vingen till Uddevalla hamn för integration av delsystem och vidare transport till produktionssiten i Vestmannasund, Färöarna. Slutlig systemintegration på kaj skapar en kostnadseffektiv logistik och minskar behovet av komplexa och kostsamma transporter av den stora vingen.

Den 12 m breda vingen är en nyckelkomponent i Dragon 12 systemet då övriga delsystem integreras i vingen. Alla delsystem, inklusive drivlinan på 1.2 MW, styrmoduler och kontrollsystem förbereds för montering i vingen.

”Dragon 12-vingens hydrodynamiska design är effektiv och utan kompromisser. Det är i stort sett en uppskalning av Dragon 4-vingen, men med några mindre justeringar för att tillåta snävare svängar och för att hantera de högre krafter som ett större system innebär”, säger Bernt Erik Westre, CTO på Minesto.

Vingen är tillverkad av den svenska kompositspecialisten Elitkomposit, en framstående leverantör av avancerad kompositarkitektur som ofta anlitats av försvars- och rymdindustrin. Elitkomposit har tidigare levererat vingarna till DG100, Dragon 2 och Dragon 4 tillsammans med andra kompositkomponenter. Den erfarenheten har använts i den storskaliga vingen samt roder och elevatorer till Dragon 12.

”Den organiska formen och de höga lasterna involverade gör vingen till ett av de mest avancerade och samtidigt mest robusta komponenten vi någonsin levererat. Vi är mycket glada att bidra till ny teknik inom förnybar energi”, säger Andreas Simonsson, Senior Design Engineer på Elitkomposit.

Film av vingtransporten samt intervju med Minestos CTO Bernt Erik Westre finns på följande länk:

https://youtu.be/ew_pCqwfHIw