Storägaren BGA Invest investerar ytterligare 20 MSEK i Minesto i pågående företrädesemission

Press releases

9 december 2019

Minestos största aktieägare BGA Invest har tecknat units för cirka 20 miljoner kronor i Minestos pågående företrädesemission, motsvarande drygt 23 procent av emissionens totala volym om cirka 86 miljoner kronor. Investeringen innebär att Minestos två storägare BGA Invest och Midroc New Technology under hösten 2019 har investerat sammanlagt 40 miljoner kronor i bolaget. 

”Det känns givetvis fantastiskt att ha detta stöd och engagemang från våra två största ägare. BGA Invest och Midroc New Technology har varit avgörande för Minestos utveckling genom åren och visar återigen deras tro på den potential som bolaget och produkten besitter”, säger Minestos VD Martin Edlund.

BGA Invests teckning av units för cirka 20 miljoner kronor motsvarar den investering om 20 miljoner kronor som Midroc New Technology gjorde i Minesto i slutet av oktober jämte en internationell institutionell investerare i en riktad emission av identiska units som i den pågående företrädesemissionen.

För att ge befintliga aktieägare möjligheten att behålla sin relativa andel i Minesto avstår Midroc New Technology från att delta i företrädesemissionen och de teckningsrätter som tillfaller Midroc New Technology makuleras.

Företrädesemissionen i korthet:

Sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.
En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier i Minesto senast den 30 april 2021.
Teckningskursen är 14,12 kronor per unit.
Teckningsperiod är 4–18 december 2019. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller innan sista anmälningsdag 18 december.

För mer information om företrädesemissionen och instruktioner för deltagande, se Minestos webbplats: www.minesto.com/nyemission.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.