Svenska Minestos VD Anders Jansson en av huvudtalarna på globala marina energiindustrins konferens Ocean Energy Europe 2015

Press releases

13 oktober 2015

Ocean Energy Europe 2015 samlar 500 stycken regeringsföreträdare, EU-kommissionärer och företrädare för den globala marina energiindustrin i Dublin som skall diskutera branschens utmaningar och möjligheter. Marin energi, som sannolikt är världens största enskilda energikälla och därtill förnybar, spås bli den snabbast växande sektorn inom hela energisektorn de kommande 20 åren.

Anders Jansson, VD för Minesto, det svenska tidvattenkraftbolaget, gläds åt företagets unika position i denna tillväxtbransch, men anser att svenska politiker måste agera nu för att fler svenska bolag ska kunna etablera sig i den här växande branschen och skapa svenska arbetstillfällen. Minesto blir det första företaget att bygga en kommersiell tidvattenkraftverkspark från långsamma tidvattenströmmar. Parken kommer att ligga i Storbritannien och leverera el till 8 000 hushåll.

20-21 oktober samlas, regeringsföreträdare, EU-kommissionärer och företrädare för den globala marina energiindustrin i Dublin för konferensen Ocean Energy Europe 2015, för att diskutera branschens utmaningar och möjligheter. Kort därefter, 30 november till 11 december, samlas även världens ledare i Paris för FNs klimatmöte COP21, där länderna skall försöka enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.  

– Förnybar energi har idag en stor betydelse för energimixen och allt fler länder sätter kraftfulla långsiktiga miljömål. Vi har sett en kraftig nedgång i nya investeringar i fossila- och kärnkraftverk medan de förnybara alternativen får en allt mer betydande roll. Bara i Kina investerar man 4 000 miljarder kronor i ”Clean Energy” mellan 2011-2015, säger Anders Jansson  

Två tredjedelar av jordens yta är täckt med hav, ett hav som är i konstant rörelse och sannolikt är den största enskilda energikälla som finns på jorden, dessutom helt förnybar. Intresset för marin energi och annan hållbar energiproduktion har aldrig varit större nu när priserna för elproduktion blivit kommersiellt gångbara och närproducerad el ökar den nationella säkerheten. Marin energi måste i det sammanhanget ses som en av de viktigaste komponenterna för att lösa den globala uppvärmningen.  

Minestos prisbelönta och patenterade produkt Deep Green har producerat el i drygt två år i vattnen i Strangford Lough, Nordirland. Deep Green är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar, vilket ses som ett genombrott för hela industrin för förnybar energi.  

– Marin energi är starkt på frammarsch just nu och Minesto har en unik position i denna tillväxtbransch, vilket är en av anledningarna till att jag fått äran att bli en av huvudtalarna på konferensen. I Sverige har vi traditionellt varit duktiga på innovationer inom miljöteknik, men det är en stor utmaning att bygga nya företag som kan bli en ryggrad i Sveriges framtida exportindustri. Idag har vi i Sverige vare sig några mål eller politisk strategi för den verkligt förnybara marina energin. Därför har våra politiker ett gyllene tillfälle att agera nu för att gynna svenska bolag i miljösektorn. Det efterfrågas tillgång till kapital, stöd från myndigheter och snabb hantering av olika typer av ansökningar, säger Anders Jansson.  

Minesto offentliggjorde nyligen ett beslut om notering på First North vid Nasdaq Stockholm, och har sedan tidigare säkrat investeringar från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Wales regering (cirka 122 miljoner kronor) samt KIC InnoEnergy (cirka 33 miljoner kronor). Nu är det svenska företaget på god väg att bli ett av de första företagen i världen att bygga en kommersiell tidvattenskraftpark, i Holyhead, Wales, Storbritannien. Tidvattenkraftparken kommer initialt att kunna leverera el till motsvarande 8 000 hushåll och skapa lokala arbetstillfällen i såväl bygg- som driftsfasen.

13 oktober 2015

För mer information, kontakta: Anders Jansson CEO, Minesto Telefon: +46 31 760 21 02 eller +46 707 57 57 62 E-post: anders.jansson@minesto.com

Bild på Anders Jansson, https://minesto.com/company/ Följ Minesto på Twitter, https://twitter.com/MinestoAB För bilder på Deep Green, se, https://minesto.com/Resources/Minesto_media_kit.zip

Följande dokument finns att hämta från beQuoted Minesto_Pressrelease_2015-10-13.pdf

Om Minesto Minesto är ett svenskt teknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn. Detta sker genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Detta kan ske tack vare ett unikt sätt att accelerera vattenflöde genom en turbin.

I maj 2015 fick Minesto ta emot 13 miljoner EUR som en investering från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom den lokala walesiska regeringen, för den kommersiella lanseringen av Deep Green i Storbritannien.

Minesto grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Göteborg, Anglesey, Wales och Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Anders Jansson är företagets VD. Läs mer på www.minesto.com.