Sveriges ambassadör för havet besöker Minestos tidvattenkraftanläggning på Färöarna

Press releases

17 oktober 2022

I samband med en nordisk havskonferens på Färöarna har Anna Lindstedt, Sveriges ambassdör för havet, gjort ett besök vid Minestos nätanslutna tidvattenkraftanläggning i Vestmanna. Besöket syftade till att uppmärksamma hur förutsägbar tidvattenkraft kan bli en viktig del i framtidens energimix, och hur svensk innovation ligger i framkant inom hållbar havsenergiteknik.

Tillsammans med Catarina Hedar, Enhetschef Hav och Vattenmyndigheten och Carl Rosén, Departementsråd på Näringsdepartementet, har Sveriges ambassadör för havet Anna Lindstedt gjort ett besök vid Minestos anläggning i Vestmanna. Delegationen välkomnades av Minestos team på plats, och fick en visning av kraftverket ”Dragon 4”.   

”Som ambassadör för havet har jag en viktig uppgift i att skydda världshaven och att främja ett hållbart användande av havet. Men havet är inte bara offer för klimatförändringarna, utan kan på flera sätt också utgöra lösningen. Det gäller inte minst grön energi, där vi har möjlighet att generera så mycket som fyrtio gånger mer energi från havet än vad vi gör idag. Därför är det extra roligt att Sverige kan bidra med världsledande havsenergiteknik med global potential”,  säger Anna Lindstedt.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna ett brett spektrum av intressenter till vår etablerade anläggning i Vestmanna, och intreset från svenska regeringsrepresentanter utgör ett viktigt kommersiellt värde för oss i kontakten med nya marknader”, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

”Det glädjer mig att Minesto bidrar till att Färöarna kan nå sitt mål om fossilfrihet senast 2030. Det är ett fint exempel på nordiskt samarbete”, avslutar Anna Lindstedt.