Teckningskurs fastställd för Minestos teckningsoption TO3

Press releases

30 april 2020

Teckningskursen för teckningsoption TO3 i Minesto AB har fastställts till 15,79 kr i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under perioden fram till och med den 30 april 2021.

Teckningskursen för teckningsoption TO3 har i enlighet med optionsvillkoren justerats till det volymvägda genomsnittspriset för Minestos aktie under perioden 20 april 2020 till och med den 30 april 2020 multiplicerat med 1,10. Detta innebär att teckningskursen för TO3-optionerna är fastställd till 15,79 kr.

Teckningsperioden löper fram till och med den 30 april 2021 under vilken en (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto.

Teckningsoption TO3 utfärdades i samband med att Minesto genomförde två emissioner av units i oktober och december 2019. Sammanlagt finns 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3 utställda.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Minesto cirka 163 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktier ökar med 10 334 516 till 135 941 820 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,6 procent av kapitalet och rösterna i Minesto.

Teckningsoptionerna är föremål för handel på First North Growth Market med ISIN-kod SE0013512712.

Instruktioner för teckning

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

För instruktioner om teckning av direktregistrerade (VP-konto) teckningsoptioner samt för mer information om teckningsoption TO3, vänligen se Minesto webbplats: www.minesto.com/to3.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.