Teckningsoptionsprogram riktat till EIT InnoEnergy avslutat

Press releases

17 augusti 2020

Det sedan tidigare utställda teckningsoptionsprogrammet i Minesto AB riktat till den europeiska investeraren EIT InnoEnergy har avslutats. Totalt tecknades 8 513 595 aktier i Minesto genom teckningsoptionsprogrammet. 

EIT InnoEnergy har genom investeringar om sammanlagt 5,5 miljoner euro under åren 2015–2018 erhållit sammanlagt 8 513 595 teckningsoptioner i Minesto AB fördelat på tre serier.

Efter att de sista teckningsperioderna löpte ut den 15 augusti 2020 har EIT InnoEnergy utnyttjat samtliga förvärvade teckningsoptioner och har därmed tecknat totalt 8 513 595 aktier i Minesto genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna gav EIT InnoEnergy rätt att teckna nya aktier i Minesto till ett pris om 0,05 kr per aktie.

Det nya antalet aktier och röster i Minesto AB uppgår till 128 037 335, vardera med ett kvotvärde om 0,05 kr. Aktiekapitalet i Minesto AB uppgår därmed till 6 401 866,75 kr.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.