Tekniska framsteg för Minesto

Press releases

2 november 2016

Minestos havstester av Deep Green-teknologin i kvartsskala har i oktober gett nya toppnoteringar avseende elproduktion. Resultaten motsvarar fullt effektuttag för ett fullskaligt kraftverk. 

Havstesterna av Minestos unika teknologi för att producera el ur långsamma havs- och tidvattenströmmar, Deep Green, har genomförts i kvartsskala vid Minestos testanläggning på Nordirland sedan 2013. Testresultaten överträffar nu tidigare maxnivåer för elproduktion.

– Efter att ha nått flera utvecklingsmål inom konstruktion och kontrollsystem flyger vi jämnare och effektivare än tidigare – vilket betyder bättre prestanda avseende elproduktion, säger Heije Westberg, teknisk chef på Minesto.

I testerna som Heije Westberg refererar till har kvartsskalemodellen genererat en uteffekt på över 3 kW vid tidvattenström på 0,8 m/s. Resultaten motsvarar fullt effektuttag för ett fullskaligt kraftverk på 0,5 MW vid 1,75 m/s strömhastighet. De tre oberoende beräkningsmodeller som Minesto använder för simulering av fullskaleprestanda stödjer enhetligt dessa slutsatser.

– Detta innebär att våra kvartsskaletester pekar på fullgod elproduktionsprestanda för motsvarande design av kraftverk i full skala. Det minskar de tekniska riskerna i vårt fullskaleprojekt och stärker oss ytterligare i vår övertygelse om den kommersiella bärkraften i Deep Green-teknologin, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

– Nu ska vi arbeta vidare för att se hur vi med olika testmetoder och simulering kan höja teknologins prestanda ytterligare. Nästa konkreta steg är att under de kommande veckorna inleda testning med en ny vidareutvecklad vingdesign, säger Heije Westberg.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundCEO, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som Minesto AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 10:00 CET.

Document: Release