Tidvatten i fokus när Minesto deltar i svensk delegation till Sydamerika

Press releases

24 november 2016

Miljöteknikbolaget Minesto, ledande teknikutvecklare inom tidvattenenergi, fördjupar bolagets marknadsrelationer i Sydamerika. Minesto deltar i en svensk Green Tech-delegation som idag inleder ett besök i Argentina över två dagar. Delegationsresan har föregåtts av en vecka av individuella möten med inflytelserika intressenter i Chile. – Vi har alla förutsättningar att spela en betydande roll i omställningen till mer förnybara energisystem i både Chile och Argentina, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

Delegationen Green Tech Sweden samordnas av Business Sweden och leds av EU- och handelsminister Ann Linde. Programmet inkluderar seminarier där Minesto har möjlighet att presentera bolaget och dess unika Deep Green-teknologi för representanter från Argentinas offentliga sektor samt beslutsfattare från den privata sektorn. Bland annat deltar Sebastian Kind, understatssekreterare för förnybar energi i Argentina och ansvarig för landets energiomställning, vid en del av delegationsmötet.

Under den senaste veckan har Minesto dessutom genomfört ett besöksprogram i Chile, där bolaget har haft individuella möten med utvalda näringslivsaktörer och politiska företrädare.

– Vi har bland annat träffat representanter för det chilenska energidepartementet och vi hade ett konstruktivt möte med guvernören i Puerto Montt, som ligger i den region i Chile som har bäst förutsättningar för tidvattenenergi. Det genomfördes dessutom ett antal möten med potentiella investerare i förnybar energi samt aktörer som aktivt stöttar inträde av ny teknologi på den chilenska marknaden, säger Stefan Karlsson, styrelseledamot i Minesto som representerar Minesto under besöken i Chile och Argentina.

Chile och Argentina har nyligen etablerat nationella mål för att nå 20 procent förnybar energi i energimixen till 2025, vilket är en mångdubbling från nuvarande nivåer. Båda länderna är idag i stor utsträckning beroende av fossila bränslen och har därför initierat omfattande satsningar på omställning till större förnybar elproduktion.

– Förnybar energi ligger helt i linje med både Chiles och Argentinas investeringsplaner för framtiden. Den omfattande tidvattenresursen längs ländernas kustlinjer passar dessutom vår Deep Green-teknologi mycket väl. Vi har alla förutsättningar att spela en betydande roll i bägge dessa länders omställning till mer förnybara energisystem, säger Martin Edlund, VD på Minesto och fortsätter:

– Besöksprogrammet i Chile och delegationsresan till Argentina är värdefulla sätt för oss att etablera och vidareutveckla kontakter och få draghjälp gentemot myndigheter och potentiella investerare i Chile.

Talare vid chilensk energikonferens

Förra veckan var Minesto även inbjudna som talare till energikonferensen Second Workshop on Wave and Tidal Energy som arrangerades 16–18 november i Valdivia, Chile. Där talade företrädare för bolaget dels om möjligheterna att utnyttja långsamma tidvattenströmmar med teknologi som Deep Green, dels om Minestos erfarenheter och värdet av att testa och verifiera teknologin i skalmodell. Konferensen anordnades av Marine Energy Research and Innovation Center (MERIC), som fungerar som ett nav för innovation inom marin energi i Chile samt på global nivå. Bakom MERIC står den chilenska staten samt de globala energikonglomeraten Enel och DCNS.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund VD, Minesto AB 031-29 00 60 press@minesto.com

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 magnus.matsson@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 09:15 CET.

Document: Release