Uppdatering av Vestmannasund-projektet

Press releases

30 juli 2020

Minesto har slutfört installationen av infrastruktur på land och i havet för tidvattenkraftsprojektet i Vestmannasund, Färöarna. Minesto installerade också framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare drift av kraftverket.

Efter den slutförda installationen av sjökabeln, som ansluter kraftverket till kontrollstationen på land, är nu infrastrukturen vid installationsplatsen i Vestmannasund operationell och ansluten till det färöiska elnätet. DG100-systemet har återhämtats för service och för att byta ut den felande komponenten i förankringssystemet.

”Vi har ökat viktig erfarenhet från undervattensinstallationer samt bogsering och hantering av kraftverket till havs. Naturligtvis skulle vi föredra att vara i drift snarare än fortsatt arbete med driftsättning men varje steg mot elproduktion till elnätet är betydande framsteg”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Arbetet för att nå kraftproduktion på Färöarna har högsta prioritet för Minesto och driftsättning av kraftverket kommer att fortsätta så snart gynnsamma tidvattenförhållanden och ledtider för service tillåter.”

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 juli 2020 kl. 11:00 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.