Uppdatering av Vestmannasund-projektet

Press releases

30 oktober 2020

Minesto gör framsteg i arbetet med att driftsätta företagets marina kraftverk DG100 i tidvattenprojektet i Vestmannasund på Färöarna. Hittills har Minesto framgångsrikt verifierat systemets viktigaste driftsfunktioner samt procedurer för att effektivt och säkert installera och återhämta kraftverket ur havet.

”Vi följer vår driftsättningsplan som ska ta oss till kontinuerlig kraftproduktion till det färöiska elnätet. Hittills har vi verifierat DG100-systemets huvudfunktioner: förfaranden för att sjösätta och återhämta kraftverket ur havet, kraftverkets rörelse genom vattnet, start- och stoppkommandon, hantering av tidvattenvändningar samt elproduktionsläge”, säger Minestos VD Martin Edlund.

Minesto har för närvarande ett team på cirka 15 personer på plats i Vestmanna som arbetar med driftsättningen av DG100-systemet som är framtaget för att leverera tidvattenkraft direkt till Färöarnas elnät. Minestos personal på plats består av personer både från produktutvecklingsteamet i Sverige och från det operationella teamet i Storbritannien.

”Teamet gör ett fantastiskt jobb för att ta oss mot produktion av elektricitet till elnätet”, säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.