Uppdatering från havstesterna med DG500

News

18 september 2019

Minestos DG500-system sjösattes vid företagets installationsplats Holyhead Deep utanför norra Wales kust i mitten av augusti med hjälp av en uppgraderad installationsmetod. Sedan dess har Minesto gjort betydande framsteg vad gäller driftsättning av de autonoma kontroll- och elproduktionssystemen.

”De stora förändringarna med vårt marina kraftverk i år är att vi nu använder en kortare förankringslina och över vintern har vi även förbättrat systemet för el-transmission för att göra det enklare och därmed mer pålitligt. Hittills under driftsättningsprogrammet är vi mycket nöjda med hur dessa vidareutvecklingar och kraftverkets kontrollsystem fungerar i en öppen havsmiljö”, säger Bernt Erik Westre, teknisk chef på Minesto.

Användningen av en kortare förankringslina möjliggör en större variation av installationsdjup och därmed ett utvidgat geografiskt användningsområde för Minestos unika havsenergiteknik. Den kortare förankringslinan har också krävt en ny installationsmetod vilken visade sig fungera mycket bra när DG500-systemet installerades igen i augusti.

Minesto planerar nu att föra DG500-systemet till land i Holyhead och testar då samtidigt att ta systemet ur havet med den nya installationsmetoden. Väl på land avser bolaget genomföra ytterligare några förbättringar innan fortsatt drift till havs i Holyhead Deep.

Document: Nyhet