Utveckling av Minestos Dragon Class projekt – elproduktion på nya rekordnivåer

Press releases

22 november 2022

Minestos microgrid kraftverk Dragon 4 (100 kW) har under oktober och november producerat elektricitet på nya rekordnivåer. Nu installeras ytterligare ett fundament för att starta körning av en mini-park med två parallella Dragon 4. Utvecklingen av Minesto’s större kraftverk Dragon 12 (1.2 MW) har också gjort betydande framsteg. Installationen av Dragon 12 planeras nu till våren 2023.  

Sedan framgångsrik driftsättning i september har den andra enheten Dragon 4 producerat el under oktober och november och levererat resultat på rekordinvåer när det gäller total elproduktion, topprestanda och energiomvandling i stort. För att möjliggöra en mini-park där två system körs parallellt kommer ett andra fundament installeras så snart väderförhållandena tillåter. Installationen av den andra platsinfrastrukturen förväntas ske i december.

Utvecklingen av Dragon 12 gör betydande framsteg. Trots förlängda ledtider för vissa komponenter så pågår fabrikstestning av kritiska delsystem, varav flertal tester är slutförda. Installationen av Dragon 12 planeras nu till våren 2023.

”De långsiktiga projektmålen förblir intakta och Hestfjord 30MW-arrayprojektet fortlöper enligt plan. Det faktum att Dragon 4 har bevisat sig skapar verkligt förtroende för vårt arbete, vilket vi också tar med oss i den uppskalade versionen Dragon 12”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.