Västra Hamnen höjer värderingsintervallet för Minesto efter besked om EU-medel

Press releases

5 juni 2019

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Minesto efter beskedet att bolaget har beviljats EU-finansiering för fortsatt kommersiell utveckling. Västra Hamnen anser att nyheten motiverar en höjning av värderingsintervallet med cirka två kronor per aktie.

Västra Hamnens analysuppdatering finns tillgänglig via denna länk samt via Minesto webbplats www.minesto.com/investor.

Uppdateringen är den första inom ramen för den löpande uppdragsanalys som Västra Hamnen Corporate Finance utför på uppdrag av Minesto. Den initiala analysen publicerad i december 2018 finns tillgänglig via Minestos webbplats www.minesto.com/investor.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.