Västra Hamnen publicerar analysuppdatering på Minesto, höjer värderingsintervallet

Press releases

16 december 2019

Västra Hamnen Corporate Finance har idag publicerat en analysuppdatering på Minesto. Med utgångspunkt i Minestos framsteg under hösten ser Västra Hamnen ”ett markant högre motiverat värde för aktien” och höjer intervallet för dess DCF-värdering (motiverat nuvarande värde) till 13,70–21,10 SEK per aktie.

Västra Hamnens analysuppdatering finns tillgänglig via denna länk samt via Minestos webbplats www.minesto.com/investor.

Uppdateringen publiceras inom ramen för den löpande uppdragsanalys som Västra Hamnen Corporate Finance utför på uppdrag av Minesto. Den initiala analysen publicerad i december 2018 finns tillgänglig via Minestos webbplats www.minesto.com/investor.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Document: Release