Tidigare emissioner

Företrädesemission 2024

Klicka här för mer information om Minestos företrädesemission 2024.

 

Företrädesemission 2023

Klicka här för mer information om Minestos företrädesemission 2023.

 

Företrädesemission 2019

Klicka här för mer information om Minestos företrädesemission i december 2019.

 

Teckningsoptioner TO2

I samband med företrädesemissionen av så kallade units i februari 2018 emitterades teckningsoptioner av serie TO 2 (kortnamn ”MINEST TO 2”). Innehavare av TO 2 kunde under perioden 11 januari–8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna.

 

Totalt tecknades 6 336 031 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebar en teckningsgrad på 97,8 procent och en teckningslikvid om 44 352 217 SEK.

 

Företrädesemission 2018

Den den 24 januari 2018 beslutade extra bolagsstämma i Minesto AB om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Emissionen”). Totalt tecknades 6 474 985 units motsvarande cirka 72,5 MSEK. Läs mer om utfallet av företrädesemissionen här.

 

Publicerade dokument

Ladda ner PDF: Prospekt Minesto AB (publ) 556719-4914

Ladda ner PDF: Informationsfolder företrädesemission 2018

 

Teckningsoptioner TO1

Teckningsperioden för de teckningsoptioner (”Minest TO1”) som emitterades i samband med Minestos nyemission i november 2015 pågick 1–28 februari 2017.

Totalt tecknades 11 931 743 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebar en teckningsgrad på 90,7 procent och en sammanlagd teckningslikvid om 75 169 981 kr.

 

Listning på First North Growth Market

Minesto AB listades på First North Forwth Market vid Nasdaq Stockholm i november 2015. Läs mer här.