Nyheter

2019-03-28
VD Martin Edlund: ”Vi arbetar för att skapa en portfölj med ett antal projekt med kommersiell potential. I en första marknadsetableringsfas lägger vi grunden för att ta steget in i att utveckla parker byggda på vår Deep Green-teknologi, vilket följs av kommersiell utrullning och uppskalning i...Läs mer »

Pages