Nyheter

2018-07-04
Minesto uppmärksammas idag i den brittiska dagstidningen the Guardian i en artikel om marin energiteknik och rollen energi från tidvattenströmmar och annan havsenergi kan spela i den globala energimixen.Läs mer »
2018-05-28
Elkabel och förankringslina ombord ett servicefartyg på väg ut till Minestos site Holyhead Deep för installation. Foto: Film Up High
Svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört den andra installationsfasen till havs i bolagets DG500-projekt i Wales. Efter att förankringslina, boj med mikronätsystem samt kabel mellan boj och fundament har installerats är nu alla stödjande komponenter och system som behövs för att leverera...Läs mer »

Pages