47 miljoner till Minestos teknologi Deep Green

Press releases

4 december 2015

Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto har ihop med åtta partners erhållit 47 miljoner kronor för att vidareutveckla teknologin i Deep Green i projektet PowerKite som finansieras av EU Horizon 2020.

EU har tidigare uttryckt en hög ambition för att utveckla området Marin Energi och har fyrfaldigat budgeten de kommande fyra åren. Att använda världens hav är något som prioriterats på klimatmötet i Paris, COP21, bland annat under programpunkterna ”Energy and water: a nexus for development and adaptation to climate change” och ”Ocean solutions for our climate: mitigation through marine innovation”.

Tillsammans med åtta partners har Minesto nu säkrat drygt 47 miljoner kronor för att förbättra Deep Green-teknologins robusthet och prestanda. Målet är att ta fram nästa generation av Minestos marina kraftverk som skall ha bättre prestanda, längre livslängd och bättre tillförlitlighet för att ytterligare minska kostnaden för elproduktion från tidvatten och havsströmmar.

Minestos partners består av det Belgiska elbolaget Laborelec, ett dotterbolag till ENGIE som är världens största privatägda elbolag, Chalmers Tekniska Högskola, Midroc Project Managment AB, SSPA Sweden AB, UW-Elast, Moorlink Solutions AB och Applied Computing & Engineering Limited och Queens University Belfast i Storbritannien.

– Att Minesto lyckas etablera ett utvecklingsprojekt som detta med ledande aktörer i Europa, är ett bevis för att intresset för vår produkt är stort. Men det är också ett kvitto på vår egen förmåga att etablera stora projekt. Att vi nu får ta del av den stora satsning som EU gör inom Marin Energi känns såklart kul, motiverande och viktigt, säger Anders Jansson, VD för Minesto.

Projektet pågår i 30 månader och konsortiet täcker de tvärvetenskapliga områden som krävs för att förbättra produktens prestanda, samt säkerställa miljökrav såväl som de krav som nätoperatörer och kunder har.

– Vi har varit inblandade i den marina energisektorn under ett antal år och vi är stolta över att vara en del av powerkite-projektet. Deep Green-teknologin fokuserar på att bevisa kostnadseffektiv användning av långsamma tidvattenströmmar, vilket är fördelaktigt för tidvattensektorn som helhet, säger Ana Novak, projektledare, ENGIE Lab

Minesto noterades nyligen på NASDAQ First North i Stockholm, vilket har gett bolaget ett kapitaltillskott på drygt 150 miljoner kronor utöver andra tidigare finansieringar från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Wales regering (cirka 122 miljoner kronor) och KIC InnoEnergy(cirka 33 miljoner kronor). Sammantaget har Minesto erhållit investeringar på 350 miljoner kronor under 2015, allt för att kunna accelerera sitt arbete med att bli en av de ledande aktörerna i världen inom den marina energisektorn.

4 december 2015

För mer information, vänligen kontakta Anders JanssonVD, Minesto ABTel: +46 707 57 57 62Email: anders.jansson@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2015-12-04_Svenska.pdf

Om Minesto Minesto möjliggör förnyelsebar elproduktion från havet. Minestos patenterade kraftverk Deep Green är den enda tekniken med bevisad funktion i långsamma tidvatten- och havsströmmar. Minesto kommer att tillhandahålla ett komplett kunderbjudande med försäljning av Deep Green kraftverk och licensiering av teknologi, service och underhåll samt utveckling och byggnationsplanering av kraftverksparker.

För ytterligare information, vänligen besök: www.minesto.comBilder på Anders Jansson, https://minesto.com/company/Följ Minesto på Twitter: https://twitter.com/MinestoAB