Minesto inleder strategiskt samarbete med Schottel Hydro

Press releases

24 november 2015

Nordens ledande företag inom marin energi, Minesto, inleder ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro. Samarbetet syftar till att förse Minesto med ett komplett turbin- och generatorpaket under 2016 och 2017. ”Det här är ett viktigt och strategisk partnerskap på tekniksidan med en världsledande aktör inom marin teknik, som säkerställer både kvalitet och prestanda för vårt tidvattenkraftverk, Deep Green”, säger Minestos vd , Anders Jansson.

Enligt det nyligen undertecknade avtalet kommer Schottel Hydro att leverera en skräddarsydd turbinlösning, optimalt anpassad för Minestos marina kraftverk Deep Green, som installeras under 2017 vid Holyhead Deep, Wales. Schottels ansvar är att leverera ett integrerat power-take-off-system innehållande turbin, drivlina och elsystem.

– Vi är mycket glada över att kunna tillkännage detta strategiska partnerskap med ett av de världsledande företagen inom undervattensteknik. Det här kommer inte bara innebära att vi kan säkerställa den övergripande kvaliteten på Deep Green, genom att vi nu får tillgång till en optimal turbinlösning, som är helt integrerad i vårt system. Det innebär också att vi nu kommer att optimera produktutvecklingen och tillföra kompetens till Minesto, säger Anders Jansson, VD på Minesto.

Drivlinan bygger på ett beprövat system, Schottel Instream Turbine (SIT), som består av ett så kallat in line-arrangemang med öppen rotor, en rotoraxel med packning och lager, samt planetväxel och generator. I motsats till den mer standardiserade enhet som nu finns, med rotordiametrar på mellan tre och fem meter, så kommer Deep Green-turbinen att vara betydligt mindre och dessutom kunna arbeta vid ett högre varvtal. Schottel Hydro kommer också att genomföra en testserie med lasttester på en specialbyggd provbänk innan installation under 2017.

– Det här är ett samarbete som visar på Minestos förmåga att etablera en leverantörskedja i världsklass, menar Anders Jansson.

Under de kommande tre åren kommer ytterligare 19 stycken Deep Green-enheter att installeras och så småningom bilda en energipark med en total kapacitet på 10 MW, som kan levererar el till motsvarande 8 000 hushåll och därmed även skapa lokala arbetstillfällen i såväl konstruktions- som driftsfasen.

Minesto noterades nyligen på NASDAQ First North i Stockholm, vilket har gett bolaget ett kapitaltillskott på drygt 150 miljoner kronor utöver andra tidigare finansieringar från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Wales regering (cirka 122 miljoner kronor) och KIC InnoEnergy(cirka 33 miljoner kronor).

24 november 2015

För mer information, vänligen kontaktaAnders JanssonVD, Minesto ABTel: +46 707 57 57 62Email: anders.jansson@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2015-11-24_Svenska.pdf

Om Minesto Minesto möjliggör förnyelsebar elproduktion från havet. Minestos patenterade kraftverk Deep Green är den enda tekniken med bevisad funktion i långsamma tidvatten- och havsströmmar. Minesto kommer att tillhandahålla ett komplett kunderbjudande med försäljning av Deep Green kraftverk och licensiering av teknologi, service och underhåll samt utveckling och byggnationsplanering av kraftverksparker.För ytterligare information, vänligen besök: www.minesto.comBilder på Anders Jansson, https://minesto.com/company/Följ Minesto på Twitter: https://twitter.com/MinestoABAbout SCHOTTEL HYDRO SCHOTTEL HYDRO offers its services in three segments: hydrokinetic turbines, semi-submerged platforms and components, such as turbine hubs and drives. SCHOTTEL HYDRO also includes the British company TidalStream Ltd. (TSL), and the Canadian company Black Rock Tidal Power (BRTP). SCHOTTEL HYDRO is located in Spay, Germany. A large network of SCHOTTEL sales and service locations ensure customer proximity worldwide. www.schottel.de/schottel-hydro/