Minesto News Update 23 november 2018

News

23 november 2018

Minesto och svenska storbolag i delegation till Taiwan
EUs Energi- och klimatkommissionär: 1,2 miljarder euro mobiliseras för utveckling av marin energi
Delårsredogörelse jan–sep 2018
Minesto uppmärksammat i svensk och internationell nyhetsmedia
Minesto tecknar avtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Minesto och svenska storbolag i delegation till Taiwan

I veckan deltog Minesto i en svensk handelsdelegation ledd av Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som besökte Taiwan.

Minesto deltog i samtal på hög nivå på temat Smarta städer och hållbara samhällen tillsammans med företrädare för Volvo, Ericsson och AstraZeneca. VD Martin Edlund presenterade även Minesto och dess unika produkt för nyckelpersoner från både offentlig sektor och industriella aktörer.

Läs mer här.

EUs Energi- och klimatkommissionär: 1,2 miljarder euro mobiliseras för utveckling av marin energi

EU-kommissionären för energi och klimat Miguel Arias Cañete skriver i en kolumn att ”teknikutveckling kommer spela en avgörande roll” för att EU:s nya mål om minst 32 procent förnybar energiproduktion år 2030 ska uppnås. EU-kommissionären lyfter hur EU i 14 olika åtgärdsområden avsätter totalt 20 miljarder euro för att driva utveckling och innovation. Miguel Arias Cañete lyfter havsenergi som är ett av dessa områden, där en nyligen godkänd implementeringsplan ska mobilisera 1,2 miljarder euro ”för att utveckla en kommersiellt gångbar industri för tidvattenenergi och vågkraft som kan möta 10 procent av EUs energibehov år 2050.”

Läs EU-kommissionärens kolumn här.

Delårsredogörelse jan–sep 2018

”Viktiga milstolpar inom både teknik och marknad”. Minesto delårsredogörelse för januari–september 2018 publicerades den 15 november.

Klicka här för att ladda ned delårsredogörelsen.

Minesto uppmärksammat i svensk och internationell nyhetsmedia

Under november har såväl Göteborgs-Posten som CNBC, ett av världens största mediehus inom finans och näringsliv, uppmärksammat Minesto och företagets unika havsenergiteknik.

GP: ”Det här är smarta, gröna företag som kan rädda världen”

CNBC: ”Kite-teknologi” för tidvattenenergi ska installeras på Färöarna

Minesto tecknar avtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Minesto har tecknat ett samarbetsavtal med elbolaget SEV, Färöarnas huvudsakliga kraftproducent och eldistributör, för två installationer av Minestos DG100-modell inklusive ett elköpsavtal där SEV förbinder sig att köpa elektriciteten som Minestos marina kraftverk genererar.

– SEV är en kvalificerad kund som är föregångare inom den globala energiomställningen, med en tidvattenresurs i världsklass. Med Minestos teknologi kan de lägga till en förutsägbar och kostnadseffektiv källa till ren energi som har potential att spela en betydande roll i Färöarnas övergång till 100 procent förnybar energi före 2030, säger Minestos VD Martin Edlund.

Läs mer här.