Minesto News Update 18 november 2019

News

18 november 2019

Europeiska investeringsbanken slutar investera i fossil energi – lanserar klimatsatsning om 1 biljon euro
Minesto medverkar vid BlueTech Week för att stärka bolagets marknadsutveckling i USA
Fokus på Minesto i Dassault Systemes hållbarhetsserie
Information om Minestos förestående företrädesemission

Europeiska investeringsbanken slutar investera i fossil energi – lanserar klimatsatsning om 1 biljon euro

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beslutat om en ny politik för utlåning till energiprojekt genom vilken EIB kommer att sluta finansiera fossila energiprojekt. Istället kommer den att fokusera framtida finansiering för att påskynda innovation inom ren energi, energieffektivitet och förnybara energikällor.

Under det kommande årtiondet kommer EIB att satsa 1 biljon euro på klimatåtgärder och miljömässigt hållbara investeringar för att fasa ut fossila bränslen i hela EU. Man kommer även arbeta för att öka investeringarnas effekter för att stödja energiomvandling utanför EU.

”Klimat är den högsta frågan på vår tids politiska agenda”, säger EIB:s president Werner Hoyer. ”Forskare uppskattar att vi för närvarande är på väg mot en temperaturökning om 3–4°C i slutet av seklet.”

”Vi kommer att sluta finansiera fossila bränslen och lanserar den mest ambitiösa klimatinvesteringsstrategin någonsin för en offentlig, finansiell institution.”

Läs EIB:s fullständiga pressmeddelande här.

Minesto medverkar vid BlueTech Week för att stärka bolagets marknadsutveckling i USA

Minesto har blivit inbjuden av den svensk-amerikanska handelskammaren att visa upp bolaget och dess teknik vid Green Connections-konferensen som arrangerades under BlueTech Week som äger rum i San Diego denna vecka.

Under BlueTech Week kommer Minestos VD Martin Edlund att framföra flera presentationer och delta i paneldiskussioner med fokus på havsbaserad energiteknologi och den globala övergången till hållbara energisystem.

”Det här är en bra möjlighet för oss att interagera med nyckelaktörer inom det amerikanska landskapet för förnybar energi”, säger Martin Edlund.

Läs mer här.

Fokus på Minesto i Dassault Systemes hållbarhetsserie

Den globala mjukvaruutvecklaren Dassault Systemes, del av Dassault Group, har lanserat en serie porträtt av hållbarhetspionjärer med titeln Making a Difference, där Minesto och VD Martin Edlund är en av pionjärerna som porträtteras.

Läs mer här.

Information om Minestos förestående företrädesemission

Minesto avser genomföra en företrädesemission av units i december 2019. Information och villkor finns tillgängliga på bolagets Investor Relations-webb via denna länk.