Ledning

Minestos ledning består av dedikerade individer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande. Teamet har bred kompetens och bakgrund som täcker nyckelområden inom utveckling och kommersialisering av avancerad teknik, internationell försäljning och finansiering. 

Dr Martin Edlund, CEO of Minesto

Dr Martin Edlund, CEO

De senaste tjugo åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries.

Han är teknologie doktor inom Innovation Management från Institutionen för industriell organisation och ekonomi på Chalmers tekniska högskola och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Dr Heije Westberg, CTO of Minesto

Dr Heije Westberg, CTO

Heije Westberg lämnade Chalmers Tekniska högskola efter 13 års anställning för den mer tillämpade utvecklingen på Volvo Technology AB. Där var hon bland annat chef för Energiomvandling & Fysik, enheten som ansvarar för utveckling av drivlinor och förbränningsmotor. Hon avslutade sin karriär på Volvo som senior teknisk rådgivare på Advanced Technology & Research på Volvo Group Trucks Technology.

Heije Westberg är filosofie doktor i oorganisk kemi vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Charlotta Ekman, COO of Minesto

Charlotta Ekman, COO

Charlotta Ekman startade efter examen (MSc Offentlig Finansiering och Redovisning vid Göteborgs universitet och MSc inom Venture Creation från Chalmers) ett företag inom förnyelsebar energi, Ecoera (pellets från jordbruksavfall). Charlotta har erfarenhet från att initiera såväl som att styra publikt finansierade konsortium och har sedan 2008 ansvarat för FoU-samverkan och dess finansiering på Minesto.

Fredrik Ahlström, CFO of Minesto

Fredrik Ahlström, CFO

Fredrik Ahlström har bred erfarenhet av att leda företags ekonomifunktioner inom internationell affärsverksamhet. Under de senaste 20 åren har Fredrik verkat inom kapitalintensiva industrier och kommer närmast från en tjänst som CFO på Sibelco Nordic, verksamt inom gruvdrift, produktion, logistik och försäljning av industrimineraler.

Fredrik Ahlström har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.