Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2024

Extra bolagsstämma i Minesto AB kommer att hållas 14 mars kl 13.00 på MAQS Advokatbyra (Östra Hamngatan 24) i Göteborg. Kallelse till bolagsstämma distribuerades 27 februari.

Kallelse till EBS 14 mars 2024(3040730.1)

Fullmaktsformulär EBS 14 mars 2024(3040736.1)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse (3038489.1)

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (3038488.1)

Teckningsoptionsvillkor TO4 (3038481.1)

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 i Minesto AB kommer att hållas 7 juni kl 15.00 på Hotel Riverton i Göteborg. Kallelse till bolagsstämma distribuerades 5 maj.

Kallelse till årsstämma i Minesto AB_2023

Fullmaktsformulär Minesto AB årsstämma 2023

Årsredovisning Minesto AB 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 i Minesto AB hölls den 8 juni 2022 på Dockyard Hotel i Göteborg. För information kring stämman och dess beslutspunkter, se ”Relaterade dokument” nedan på denna sida.

 

Vd:s anförande till årsstämman 2022

 

Relaterade dokument

 

 

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 i Minesto AB hölls onsdagen den 2 juni 2021. För information kring stämman och dess beslutspunkter, se ”Relaterade dokument” nedan på denna sida.

Mot bakgrund av fortsatt smittspridning och restriktioner relaterat till coronapandemin hölls årsstämman endast via poströstning, helt utan fysisk närvaro.

 

Vd:s anförande till årsstämman 2021

 

Relaterade dokument

 

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 i Minesto AB hölls i Göteborg den 29 juni 2020. För information kring stämman och dess beslutspunkter, se ”Relaterade dokument” längre ned på denna sida.

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset hölls inget anförande av VD på stämman utan istället gjordes nedan förinspelade kommentarer tillgängliga inför årsstämman.

 

VD:s anförande inför Minestos årsstämma 2020

Jonas Millqvist om ordförandeskapet i Minesto

 

Relaterade dokument

 

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 i Minesto AB hölls i Göteborg den 4 juni 2019. Totalt var 40 627 117 aktier och röster representerade på stämman, motsvarande 38 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

 

Relaterade dokument

 

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 i Minesto AB hölls i Göteborg den 5 juni 2018. Totalt 49 162 832 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 49 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

 

Relaterade dokument

 

Extra bolagsstämma 2018

Minesto AB höll den 24 januari 2018 extra bolagsstämma i Göteborg. De huvudsakliga besluten av stämman var antagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.

 

Relaterade dokument

 

Årstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls i Göteborg den 8 juni 2017. Totalt 18 847 755 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

 

Relaterade dokument

 

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls i Göteborg den 15 juni 2016. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

 

Relaterade dokument

 

Extra bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.