Ledning

Ledning

Minestos ledning består av dedikerade individer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande och expertis inom havsenergi. Teamet har bred kompetens och bakgrund som täcker nyckelområden inom utveckling och kommersialisering av avancerad teknik, internationell försäljning och finansiering.

Dr Martin Edlund

Verkställande direktör (Chief Executive Officer). Anställd sedan 2016.

De senaste 20 åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries. Han har varit aktiv i havsenergibranschen under det senaste decenniet. Sedan 2016 leder Martin Edlund Minesto och bolagets strategi för att kommersialisera dess unika produkt.

Utbildning: Teknologie doktor i Innovation Management samt civilingenjör i teknisk fysik.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 220 986 aktier.

Gustav Kvibling

Finanschef (Chief Financial Officer). Anställd sedan 2023.

Gustav Kvibling har omfattande erfarenhet från finans, IR och affärsutveckling i högteknologiska bolag.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: – 3750 aktier.

David Collier

Strategichef (Chief Strategy Officer). Anställd sedan 2017.

David Collier har under de senaste 30 åren av sin karriär tillbringat den största delen inom havsbaserad energi med att bygga och leda ingenjörsteam samt utveckla kommersiella lösningar. Han har under det senaste decenniet varit verksam inom teknisk och kommersiell utveckling av marina kraftverk för vågkraft och tidvattenströmmar. Innan David började på Minesto 2017 var han projektledare på MeyGen, världens största planerade projekt i tidvattenströmmar, där han ledde utvecklingen av den enda tidvattenanläggningen med flera turbiner i kommersiell skala som hittills har tagits i drift.

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 3201 aktier.

Bernt Erik Westre

Teknisk chef (Chief Technology Officer). Anställd sedan 2016.

Bernt Erik Westre har 20 års erfarenhet av teknik- och konceptutveckling samt projektledning inom havsbaserad energi. Han har tidigare innehaft ingenjörs-, chefs- och rådgivande positioner på GVA Consultants och Aker Maritime.

Utbildning: Civilingenjör i marin teknik.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 19 273 aktier.

Cecilia Sernhage

Kommunikationschef (Chief Communications Officer). Anställd sedan 2021.

Cecilia Sernhage har omfattande erfarenhet från kommunikation, marknadsföring och varumärkesarbete i en global kontext.

Utbildning: Kandidatexamen i Medie- och Kommunikationsvetenskap

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 5423 aktier.

Hans Lindström

Inköpschef (Chief Supply Chain Officer). Anställd sedan 2022.

Hans Lindström har omfattande global erfarenhet inom supply chain management, kvalitet och affärsutveckling inom Pulp & Paper, BioEnergi, Kärnkraft och Olja & gas.

Utbildning:

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 10 265 aktier.

Johannes Hüffmeier

Operativ chef (Chief Operations Officer). Anställd sedan 2021.

Johannes Hüffmeier har en bred bakgrund inom sjöfart och förnybar energi till havs, så väl som offshore vind på ABB.

Utbildning: M.Sc. in Naval Architecture and Ocean Engineering

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 2068 aktier.

Uppgifter om ledningens innehav i Minesto är per 2024-05-14.