Styrelse

Styrelse

Minestos styrelse utgörs av individer som kombinerar gedigen erfarenhet av såväl entreprenörskap som av affärsutveckling med expertis inom projektfinansiering och industrialisering av teknikutvecklingsbolag.

Jonas Millqvist

Styrelsens ordförande. Först invald 2018. Oberoende i förhållande till bolaget samt till bolagets betydande aktieägare.

Jonas Millqvist är Senior Underwriter vid Danmarks Exportkreditnämnd, Eksport Kredit Fonden. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling och finansiering inom förnybar energi, inte minst från att ha arbetat åtta år för den globala vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems. Under sin tid på Vestas ledde Jonas olika team inom avdelningarna Treasury och Structured Finance för att möjliggöra storskaliga vindkraftsprojekt genom olika finansieringslösningar.

Födelseår: 1961

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 1576 aktier.

Göran Linder

Styrelseledamot. Först invald 2007. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar Corespring New Technology AB).

Göran Linder är verkställande direktör för Corespring New Technology AB (f.d. Midroc New Technology AB), Corespring Invest AB och Corespring Finance AB. Han har över 30 års diversifierad erfarenhet från försäljning, affärsutveckling och företagsledning, med omfattande kunskaper inom teknikrelaterade områden.

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i QCQ Sweden AB, Crunchfish AB och Checkproof AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Granitor Growth Management AB,  Corespring Invest AB, Corespring New Technology AB, och Corespring Finance AB. Styrelseledamot i Kärnfull Next AB, Promore Pharma AB, Pergamum AB, Pergasus AB samt intresseföreningen Rättvisa Vindar Norra Östergötland (RVNO). Styrelsesuppleant i Corpower Ocean AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 29 759 870 aktier.

Git Sturesjö Adolfsson

Styrelseledamot. Först invald 2010. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar BGA Invest AB).

Git Sturesjö Adolfsson är CEO i BGA Invest AB och BGA Förvaltning AB. Git har 30 års erfarenhet inom företagsledning, ledning av marknadsförings- och säljorganisationer inom både internationell och inhemsk verksamhet.

 

Födelseår: 1961

Utbildning: Ekonomexamen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BGA Invest AB och BGA Förvaltning AB.  Styrelseordförande i SmartRefill i Helsingborg AB samt Digimail Sverige AB. Styrelseledamot i Acconeer AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 29 800 840 aktier.

Martin Edlund

Styrelseledamot och VD. Först invald 2008. Ej oberoende i förhållande till bolaget (tillhör företagsledningen). Oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare.

Presentation av Martin Edlund finns under Ledning.

Andreas Gunnarsson

Suppleant. Först invald 2007. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar Midroc New Technology AB).

Andreas Gunnarsson har över 20 års erfarenhet av att utveckla högteknologiska företag. Han är Investment Manager på Midroc New Technology AB och har tidigare bland annat arbetet som Investment Manager på Saab Ventures.

Födelseår: 1974

Utbildning: Studier i företagsekonomi.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Heliospectra AB, Lamera AB samt Corpower Ocean AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 0.

Joel Lybert

Styrelsemedlem. Oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare. Först invald 2023.

Joel Lybert är VD för Granitor Systems AB och har tidigare haft ledande roller inom bl.a. Siemens Digital Industries. Han har sammantaget nära 30 års erfarenhet från olika roller inom teknik, försäljning, affärsutveckling och företagsledning från energi- och industribranscher.

Födelseår: 1975

Utbildning: Sjöingenjör (B.Sc. Marine Engineering)

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot Granitor Systems AB, styrelseledamot Granitor Robotics AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 0 aktier.

 

 

Uppgifter om styrelsemedlemmarnas innehav i Minesto är per 2024-05-14.