Ledning

Minestos ledning består av dedikerade individer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande och expertis inom havsenergi. Teamet har bred kompetens och bakgrund som täcker nyckelområden inom utveckling och kommersialisering av avancerad teknik, internationell försäljning och finansiering. 

Minesto's CEO Dr Martin Edlund

Dr Martin Edlund

Verkställande direktör (Chief Executive Officer). Anställd sedan 2016.

De senaste 20 åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries. Han har varit aktiv i havsenergibranschen under det senaste decenniet. Sedan 2016 leder Martin Edlund Minesto och bolagets strategi för att kommersialisera dess unika produkt.

Utbildning: Teknologie doktor i Innovation Management samt civilingenjör i teknisk fysik.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 145.593 aktier och 200.000 teckningsoptioner.

Fredrik Ahlström, CFO of Minesto

Fredrik Ahlström

Finanschef (Chief Financial Officer). Anställd sedan 2015.

Fredrik Ahlström har 20 års erfarenhet av ekonomistyrning i internationella affärsverksamheter. Han har lett finansavdelningar på företag i kapitalintensiva industrier och har innehaft strategiska positioner både på ledningsgruppsnivå och styrelsenivå. 

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 22.046 aktier och 120.000 teckningsoptioner.

Picture of Bernt Erik Westre, CTO of Minesto

Bernt Erik Westre

Teknisk chef (Chief Technology Officer). Anställd sedan 2016.

Bernt Erik Westre har 20 års erfarenhet av teknik- och konceptutveckling samt projektledning inom havsbaserad energi. Han har tidigare innehaft ingenjörs-, chefs- och rådgivande positioner på GVA Consultants och Aker Maritime.

Utbildning: Civilingenjör i marin teknik.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 9.824 aktier och 120.000 teckningsoptioner.

David Collier, COO of Minesto

David Collier

Operativ chef (Chief Operating Officer). Anställd sedan 2017.

David Collier har under de senaste 30 åren av sin karriär tillbringat den största delen inom havsbaserad energi med att bygga och leda ingenjörsteam samt utveckla kommersiella lösningar. Han har under det senaste decenniet varit verksam inom teknisk och kommersiell utveckling av marina kraftverk för vågkraft och tidvattenströmmar. Innan David började på Minesto 2017 var han projektledare på MeyGen, världens största planerade projekt i tidvattenströmmar, där han ledde utvecklingen av den enda tidvattenanläggningen med flera turbiner i kommersiell skala som hittills har tagits i drift.

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 160.000 teckningsoptioner.

Minesto's CMO Elke Rosiers

Elke Rosiers

Marknadschef (Chief Marketing Officer). Anställd sedan 2021.

Elke Rosiers har omfattande internationell erfarenhet och bred kompetens inom affärs- och marknadsutveckling från energibranschen och av att göra affärer av ny teknik. Hon har genom åren arbetat med såväl globala aktörer såsom Siemens, Maersk och Volvo som med växande teknikbolag.

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Avanoa AB. Styrelsemedlem i Lusack-Rosiers AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: –

 

Uppgifter om ledningens innehav i Minesto är per 2021-06-30.