En hållbar investering

En hållbar investering

En investering i Minesto är en investering i framtidens energi:

  1. Efterfrågan på förnybar energi fortsätter att öka.
  2. Sol och vind behöver kompletteras med energislag med högre inslag av tillförlighet och förutsägbarhet. Tidvatten kan spela en stor roll i den utvecklingen.
  3. Minesto är det enda bolaget i världen som har möjlighet att exploatera den riktigt stora, globala resursen av tidvattenenergi.

Så ur ett finansiellt perspektiv finns vad vi anser vara goda förutsättningar för att en investering i Minesto kan vara en hållbar investering.

Men ser vi bortom nominella värden finns andra anledningar att se på Minesto som en hållbar investering.

 

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till hållbar energiproduktion – en viktig del i kampen mot den globala uppvärmningen.

Antalet naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 70-talet, visar en rapport från World Meterological Organisation. I naturkatastrofernas kölvatten uppstår hemlöshet, otrygg livsmedelsförsörjning och ohälsa. De klimatrelaterade flyktingströmmarna kommer med stor sannolikhet att bli allt fler och större i framtiden.

För miljoner och åter miljoner av människor handlar global uppvärmning och klimatförändringarna helt enkelt om överlevnad.

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till hållbar energiproduktion – en viktig del i kampen mot den globala uppvärmningen. Det, menar vi, är en hållbar investering.