Efterfrågan på förnybar energi

Efterfrågan på förnybar energi ökar kraftigt

För att möta det ökande globala energibehovet och samtidigt minska påverkan på klimat och miljö behövs fler förnybara energislag som kan leverera förutsägbar, tillförlitlig och kostnadseffektiv grön el.

Jordens befolkning växer och på många håll ökar människors levnadsstandard. Detta driver efterfrågan på energi och det internationella energiorganet IEA beräknar att det globala energibehovet kommer att öka med 2,1 procent årligen fram till 2040.

Enligt IEA saknar dessutom över en miljard människor tillgång till driftsäker el och den geopolitiska osäkerheten på många håll i världen understryker det globala behovet av tillgång till trygg, lokalt producerad energi.

Samtidigt råder konsensus att den globala uppvärmningen är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser och att dessa utsläpp måste minska. Internationella överenskommelser som Parisavtalet driver på denna utveckling ytterligare.

 

Efter sol och vind – energi från havs- och tidvattenströmmar

De senaste två decennierna har vind- och solkraft gjort stora framsteg och kommer framöver utgöra den största andelen av ny förnybar kapacitet som installeras. Men dessa kan inte på egen hand möta den ökande efterfrågan på förnybar energi. Både vind och sol har till sin natur dessutom vissa begränsningar vad gäller kontinuerlig elproduktion.

Havet utgör en av de största men minst utforskade förnybara energikällorna på jorden. Marin energi kommer successivt utgöra en allt större del i den förnybara energimixen i takt med att världens energisystem ställer om till grön energi. Inom marin energi har tidvatten- och havsströmmar flera avsevärda fördelar jämfört med andra förnybara energislag:

  • Förutsägbara och pålitliga: Tidvatten skapas av de relativa rörelserna från jorden, solen och månen, och beräkningar av resurstillgången är därför nästan hundraprocentig. Detta är en fördel jämfört med vind- och solkraft, men även jämfört med vågkraft.
  • Förnybar baskraft: Havsströmmar har ett konstant flöde som möjliggör konstant elproduktion.
  • Global: Tidvattens- och havsströmmar finns tillgängliga på alla kontinenter.
  • Begränsad användning av mark: I många regioner är mark en sällsynt resurs. Därför konkurrerar lösningar på land, som sol- och vindkraft, med andra användare. Minestos tidvattenteknik installeras på havsbottnen, utom synhåll.
  • Energität: Vattnets densitet är 832 gånger den i luft, vilket gör att en undervattensturbin kan producera vid betydligt lägre flödeshastigheter jämfört med vindkraftverk.