Finansiell hävstång

Den globala utbyggnadspotentialen för Minestos teknologi är avsevärd och bolagets sammanlagda patentskydd för Deep Green kan närmast jämföras med att inneha patent för att tillverka vindkraftverk.

Minesto uppskattar att den globala marknadspotentialen för bolagets produkt uppgår till över 600 GW i installerad kapacitet, vilket motsvarar en och en halv gånger dagens globala kärnkraftskapacitet.

Lansering av Minestos unika teknologi innebär att en helt ny industri inom tidvattenenergi utvecklas. Störst genomslag har kraftverket Deep Green när installation sker i anläggningar likt havsbaserade vindparker. I sådana installationer är det effektiva kraftverket Deep Green en mindre del av projektkostnaderna och en omfattande värdekedja med delsystem som energiexport, transmission, offshore-tjänster med mera växer fram kring Minestos teknologi.

Till detta kan läggas de publika medel som Minesto med stor framgång har beviljats för den fortsatta utvecklingen av Deep Green. Denna finansieringsform innebär att det kapital Minesto investerar i teknikutvecklingen ökar med mellan 70–100 procent, beroende på kontrakt och projekt.

Omfattningen av Minestos stora marknadspotential, den omgivande industriella expansionen ihop med nuvarande framgångsrika utvecklingsstöd gör sammantaget att värdet av Minesto som bolag och teknologi har mycket stora hävstångseffekter.