Rapporter

Finansiella rapporter

Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2024
Ladda ner PDF: Minesto AB Delårsredogörelse Q1 2024
2024-04-25

 

 

Årsredovisning 2023
Ladda ner PDF: Minesto AB Årsredovisning 2023
2024-03-14

 

 

Bokslutskommuniké 2023
Ladda ner PDF: Minesto AB Bokslutskommuniké 2023
2024-02-26

 

Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2023
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse Q3 2023 Minesto AB
2023-10-19

 

Halvårsrapport 2023
Ladda ner PDF: Minesto AB Halvårsrapport 2023
2023-08-17

 

Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2023
Ladda ner PDF: Minesto AB delårsredogörelse Q1 2023
2023-04-20

 

Årsredovisning 2022
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2022
2023-02-24

 

Bokslutskommuniké 2022
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2022
2023-02-24

 

Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2022
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse Q3 2022 Minesto AB
2022-10-20

 

Halvårsrapport 2022
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 2022 Minesto AB
2022-08-18

 

Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2022
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse Q1 2022 Minesto AB
2022-04-21

 

Årsredovisning 2021
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2021 Minesto AB
2022-03-24

 

Bokslutskommuniké 2021
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2021
2022-03-17

 

Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2021
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse Q3 2021 Minesto AB
2021-10-21

 

Halvårsrapport 2021
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 2021 Minesto AB
2021-08-19

 

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse Q1 2021 Minesto AB
2021-04-22

 

Årsredovisning 2020
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2020 Minesto AB
2021-03-25

 

Bokslutskommuniké 2020
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2020 Minesto AB
2021-03-18

 

Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2020
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2020
2020-10-22

 

Halvårsrapport 2020

Ladda ner PDF: Halvårsrapport 2020
2020-08-20

 

Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2020
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2020
2020-04-23

 

Årsredovisning 2019
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2019
2020-03-26

 

Bokslutskommuniké 2019
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2019
2020-03-19

 

Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2019
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2019
2019-11-29

 

Halvårsrapport 2019
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 2019
2018-08-22

 

Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2019
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2019
2019-05-08

 

Årsredovisning 2018
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2018
2019-04-04

 

Bokslutskommuniké 2018
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2018
2019-03-28

 

Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2018
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2018
2018-11-15

 

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2018
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2018
2018-08-30

 

Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2018
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2018
2018-05-24

 

Årsredovisning 2017
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2017
2018-04-05

 

Bokslutskommuniké 2017
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2017
2018-03-29

 

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2017
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2017
2017-11-16

 

Halvårsrapport 1 Januari–30 juni 2017
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 1 Januari–30 juni 2017
2017-08-17

 

Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2017
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2017
2017-05-18

 

Årsredovisning 2016

Ladda ner PDF: Årsredovisning 2016
2017-04-06

 

Bokslutskommuniké 2016
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2016
2017-03-29

 

Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2016
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2016
2016-11-11

 

Halvårsrapport 2016
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 2016
2016-08-26

 

Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2016
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2016
2016-05-16

 

Årsredovisning 2015
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2015
2016-04-15

 

Bokslutskommuniké 2015
Ladda ner PDF: Bokslutskommuniké 2015
2016-03-31

 

Delårsredogörelse 1 juli–30 september 2015
Ladda ner PDF: Delårsredogörelse 1 juli–30 september 2015
2015-10-30

 

Halvårsrapport 2015
Ladda ner PDF: Halvårsrapport 2015
2015-08-12

 

Årsredovisning 2014
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2014
2015-06-15

 

Årsredovisning 2013
Ladda ner PDF: Årsredovisning 2013
2014-03-05